Corona protocol

Corona protocol Hond en Baas / Speurhondenschool Lelystad.

Update 22-4-20

Hygiƫnische maatregelen ter voorkoming verspreiding / besmetting met het Corona virus.
Onderstaand protocol tot in ieder geval tot 20-5-20 ( of eerder als de omstandigheden dat toestaan).

 1. Voor als nog zijn de afspraken bij Hond en Baas / Speurhondenschool Lelystad individueel.
 2. Zeg de afspraak af bij verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn en koorts.
 3. Zeg de afspraak ook af als gezinsleden deze klachten hebben.
 4. Er zijn individuele afspraken mogelijk voor training en advies bij vragen over hondengedrag, coaching van eigenaren (met een uitvallende hond), begeleiding bij de training van diabetes hulphonden en praktijkspeuren.
 5. Alle afspraken worden buiten gehouden.
 6. Er is geen WC bezoek of binnen activiteit mogelijk (uitzondering onder strikte voorwaarden).
 7. Er is geen lichamelijk contact tussen aanwezigen.
 8. De minimale afstand tussen aanwezigen ten allen tijden 1,5 meter.
 9. Bij de speurlessen is er geen contact met voorwerpen direct nadat de andere aanwezige deze heeft vastgehouden.
 10. Voorwerpen en deurklinken naar de poort (e.a.) worden door de instructeur direct na vastpakken of tijdens vastpakken schoongemaakt met desinfecterend middel.
 11. De bij het speuren gebruikte portofoons zijn minimaal 24 uur niet door iemand anders gebruikt.
 12. De gebruikte portofoons worden door de instructeur direct na gebruik gereinigd met een desinfecterend middel.
 13. De gebruikte voorwerpen zijn van natuurlijk materiaal en worden alleen door de instructeur vastgepakt.
 14. De instructeur legt de in deze Corona tijd noodzakelijke aanpassing tijdens de speurles bij aanvang van de les uit.
 15. De tussentijdse contacten tijdens de speurlessen worden zo beperkt en kort mogelijk gehouden.
 16. De speurlessen worden tot nader bericht alleen gehouden in een gebied waar zeer weinig tot geen andere mensen zijn.
 17. Betalingen dmv vooraf overmaken op rekening NL57INGB0003558021 tnv S.Lautenbach.
 18. Indien wel gebruikelijk kan er nu geen thee of koffie verstrekt worden tijdens de afspraak.
 19. Indien gewenst kunt u eigen drinken e.a. meenemen.
 20. In gevallen waar de omstandigheden het toestaan zijn er maximaal 3 mensen aanwezig.
 21. Bij maximaal 3 mensen aanwezig gelden ook bovenstaande regels.
 22. Groepslessen / groepsactiviteiten vervallen tot nader orde.
 23. Vakantie verblijf voor honden in de mei en zomervakantie kan doorgaan als ook de vakanties van eigenaren doorgaan.
 24. Het brengen / halen van de honden voor vakantie opvang gebeurt ook met in acht neming van bovenstaande regels ) buiten, minimale afstand 1,5 meter, een persoon die komt brengen of halen.
 25. Tijdens het vakantie verblijf gelieve geen eigen spullen mee te geven behalve entboekje en inschrijving, eigen voer en eventueel een handdoek met eigen geur mag.
 26. Eigen spullen graag in een af te nemen verpakking meegeven.