Diabetes Hulphond

Diabetes-hulphond opleiden

Bent u één van de duizenden Nederlanders met diabetes, suikerziekte? Ervaart u ook de bijkomende lichamelijke gevolgen van deze chronische ziekte? Laten we dan samen onderzoeken of een diabetes-hulphond de kwaliteit van uw leven kan verbeteren. Misschien is het opleiden van uw eigen hond tot een diabetes-hulphond wel een mogelijkheid!

Wat is een diabetes-hulphond?

Een diabetes-hulphond is een hond die is opgeleid om een hypoglykemie en/of een hyperglykemie door geur te herkennen en de mens met diabetes in zijn omgeving een signaal te geven. Een diabetes-hulphond kan een hypoglykemie en/of een hyperglykemie soms al ruiken voordat de mens met diabetes zelf de verandering in zijn bloedsuikergehalte merkt. En in sommige gevallen zelfs al voordat dit geobjectiveerd kan worden door een bloedsuikerwaardemeting.

Waarom een diabetes-hulphond?

Voor iedere mens met diabetes verschillen de omstandigheden waarin een diabetes-hulphond de kwaliteit van uw leven kan verbeteren. Een goed opgeleide diabetes-hulphond ondersteunt in het welbevinden van de mens met diabetes en zijn of haar gezin. Bovendien kan de hond helpen om levensbedreigende situaties te voorkomen, de HbA1C waarde te verbeteren en de kans op complicaties te verkleinen.

Hoe werkt het opleiden van een diabetes-hulphond?

Elke opleiding van een Diabetes-hulphond is maatwerk. Tijdens een intake kijken we naar uw persoonlijke situatie, uw wensen en naar de mogelijkheden hoe uw diabetes-hulphond kan helpen. Vervolgens begeleid ik u – stap voor stap – bij het opleiden van uw hond. Het is een zeer arbeidsintensief proces voor u en uw hond. Periodiek evalueren we de opleiding van uw diabetes-hulphond en bespreken we de vervolgstappen.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het opleiden van een diabetes-hulphond en verbeter de kwaliteit van uw leven.

Belangrijk om te weten

• Uw hond is in de eerste plaats een lid van uw gezin.

• U houdt van honden en u bent zich ervan bewust wat een hond nodig heeft.